Destiny Retrieval


 


 

 

Destiny Retrieval
Het terugvinden van je bestemming

Onze oudste mythologieën verzekeren ons ervan dat wij allemaal op deze wereld komen met een roeping. ( lees bijv. het verhaal van Jonas en de walvis).
Carl Jung geloofde dat als wij geen acht slaan op deze roep die vanuit de ziel weerklinkt, het leven weinig betekenis voor ons heeft.
Onze bestemming is niet hetzelfde als onze toekomst; Terwijl de toekomst iets is dat later zal plaatsvinden, vind bestemming ogenblikkelijk plaats en kunnen wij ons er altijd beschikbaar voor maken.
Bestemming is “Ja“ te zeggen tegen deze roeping waarmee we zijn geboren, terwijl het lot iets is dat plaatsvindt wanneer we weerstand bieden of deze roeping veronachtzamen.
Dit aloude idee staat haaks op de theorieën van de moderne psychologie en biologie, die beschrijven dat bestemming bepaald worden door ons psychologisch en genetisch profiel. Dat betekent dus dat hoe meer wij ons identificeren met wat onze ouders deden of juist nalieten, met wat er in onze chromosomen is geprogrammeerd of met wat we bezitten of met de kleding die we dragen, des te meer wij geleefd worden door het verhaal van onze voorouders en de verhalen van anderen.

Wanneer wij gericht op de toekomst leven door uit te kijken naar de dag waarop wij hopen dat alles anders wordt, zijn wij aan de tijd gebonden en is dat hetzelfde als wanneer wij in het verleden leven; in beide gevallen bevinden we ons in de greep van het lot, voortdurend opnieuw de pijn belevend die wij hebben ervaren, of verlangend naar iets of iemand anders dan wat we nu hebben.Wij zijn telkens onze oude verhalen aan het herbeleven zonder dat we de uitkomst hiervan veranderen.
Deze cyclus kan veranderd worden tijdens het Soul Retrieval proces waarbij we het verleden helen, maar dat brengt ons niet onmiddellijk bij onze bestemming.
We kunnen onszelf bevrijden uit de grip van het lot en nog steeds ver verwijderd zijn van onze levensroeping.We kunnen onszelf bevrijden van een moeilijke relatie, maar onze levenspartner nog niet gevonden hebben. In andere woorden; ons verleden helen betekent simpelweg dat wij niet langer deze oude wonden herbeleven.
Om beschikking te krijgen over je bestemming en een sprong voorwaarts te maken, is het noodzakelijk om eerst je fundering te helen. Soul Retrieval is een essentiële voorbereiding, want het verplaatst het zaad van onze potentie van harde rotsgrond naar vruchtbare aarde. Wanneer we onze bestemming terugvinden, ontkiemt het zaad van de heilige levensboom in onszelf. Het lot kan plaats gaan maken voor bestemming wanneer we de verborgen betekenis van ons leven ontdekken.

 

Pas wanneer we de wereld accepteren zoals deze is, kan er een invloed op de toekomst zijn en informatie gevonden worden over jouw bestemming. De roep van bestemming is dus een kracht die volledig buiten onze controle staat.
Je zou kunnen zeggen dat de bestemming jou allang gevonden heeft.


Een Destiny Retrieval vindt plaats op het moment dat al het voorwerk is verricht, de beperkende lading van het verleden is losgelaten en een stevig fundament is gelegd.
Voor de meeste mensen is het dan goed. De nieuwe kaart die heelheid, rust en kracht geeft, kan goed worden toegepast in het dagelijkse leven.
Echter, in sommige gevallen kan iemand nog het gevoel hebben niet te weten waar naartoe te gaan en waarvoor. De nieuwe weg die kan worden ingeslagen is een nog onontgonnen pad. Onbekend en nieuw , waarbij je geen aanspraak meer kunt maken op ervaringen uit het verleden. Een cliënte met wie ik lange tijd heb gewerkt vertelde mij;” ik droomde nu twee keer over een kerk. Die kerk is helemaal leeg. De laatste keer was zelfs al het meubilair eruit”.
Zij voelde zich er ongemakkelijk over en voelde een neiging zich vast te houden aan het oude , bekende en zelfbeperkende beeld dat zij over zichzelf had gehad . In deze leegte , deze ruimte voelde zij zich nog wat onwennig en ze kon goed zien hoe het geconditioneerde lichaam als het ware verslaafd was geworden aan die oude “ prikkels” en zich nog moest leren afstemmen op deze nieuwe situatie.
Voor haar was nu de tijd gekomen zich beschikbaar te maken voor haar roeping, haar bestemming en zich hierdoor te laten informeren.
Tijdens een Destiny Retrieval wordt er een reis gemaakt naar de Bovenwereld . Er wordt langs alle Tijdlijnen op zoek gegaan naar die Tijdlijn die de meeste Potentie , de meeste Creativiteit en de meeste Heelheid bevat . Er wordt gezocht naar mogelijkheden, niet naar waarschijnlijkheden, hoe onwaarschijnlijk deze ook moge lijken.
Wanneer deze Roeping is gevonden en is geïnstalleerd, zal het universum ten bate van jou meewerken om dit waar te maken en te manifesteren.

 

Lees verder over Voorouderwerk: Hier