De roep van de Oermoeder

Ik ben het Hart van de Moeder en ik wil tot je spreken.
Je kunt mij zien in de bomen en de bossen. Je kunt mij horen fluisteren in het ruisen van het gras en het murmelen van de beek. Je ziet mij in de vogels en de vissen. Alle dieren zijn een uitdrukking van mij. Je herkent mij aan de overvloed van planten en bloemen en aan de oogsten die je regelmatig binnenhaalt. 
Maar ik word misbruikt. In de cycli van overvloed gaat het om geven en ontvangen. Ik geef, maar waar is het ontvangen gebleven? In jullie moderne tijd draait het om geven en nemen. Oppervlakkig bezien lijkt dat hetzelfde, maar toch is er een groot verschil. 
Bij het ontvangen wordt er stilgestaan bij de overvloed en bedankt voor de oogst. Bij het nemen is men zich hier niet meer van bewust en begint de hebzucht zijn intrede te doen. Men neemt vaak ook veel meer dan men nodig heeft. Kijk maar naar de schappen in jullie winkels: die stralen geen overvloed uit maar hebzucht. Alles draait om hebben, hebben en nog eens hebben. 
Van mijn overvloed wordt constant genomen zonder dat ik er iets voor terug mag  ontvangen. Mijn hart wordt leeggeroofd en mijn lichaam gevuld met ziekmakende afvalmaterialen, waardoor ik onvruchtbaar wordt.
Waar zijn de Ouden gebleven? Waar zijn de oude Stamvaders en Stammoeders? Waar zijn de Hoeders gebleven die voor de Aarde en al wat leeft zorgen? Wanneer worden jullie wakker en stop je met jezelf in slaap te sussen, terwijl de wereld om je heen steeds sterieler wordt?
Ik heb jullie lief. Wanneer begin je mij weer lief te hebben en te (h)erkennen als een volwaardig levend organisme dat in- en uitademt net als jij?
Kom! Kom op deze reis en word je bewust van de paden die je bewandelt. En van de grond onder je voeten en de bloemen in het veld opdat je eindelijk je Ouderschap, je functie als oude Stammoeder/Stamvader weer zult oppakken en als Hoeder van de planeet gaat functioneren.
Ik zal je meenemen op oude paden en in grotten waardoor deze herinnering weer levend zal worden. Kom! Kom en ik voer je terug naar je Oorsprong!

 

 Deze Roep is aan ons doorgegeven door Caroline van Huffelen.

( Zie www.thecrossinthecircleoflight.nl

www.maria-magdalena.nl)