Sjamanisme in de praktijk . 

Het sjamanisme wordt al duizenden jaren overal ter wereld beleefd en gaat voorbij dogma, religie of voorgeschreven geloofssystemen. Het leert ons dat alles wat we om ons heen ervaren, alle zichtbare en niet-zichtbare manifestaties voortkomen uit diezelfde bron van oneindigheid die we De Grote Geest kunnen noemen, of God, de Schepper.
Alles in de Schepping is levende energie en vormt het Levensweb, in een zich voortdurend veranderende stroom van verbinding en evenwicht.


 
Alles is met elkaar verbonden; wij zijn allen een integraal deel van het zich ontvouwende wonder van Creatie en is het onze verantwoordelijkheid om die verbinding steeds weer opnieuw te herstellen als we deze dreigen kwijt te raken. Onszelf steeds weer te her-inneren dat we het leven zelf zijn. We staan er niet los van.  

 Het sjamanisme bevat ervaringsgerichte wijsheden die maken dat we het contact met ons ware zelf kunnen hervinden, met onze medemensen, onze gemeenschap en met het grotere kosmische geheel.

Lees verder over de praktische healingtechnieken: Hier