Home


 


 

De Munay Ki 4 - daagse

 

een training vol ritueel en ceremonie


Dit is een intensieve 4-daagse waarin je alle negen transmissies ontvangt. Je leert ook deze rites weer door te geven aan anderen ( vrienden, familie en kennissen).De groep zal uit maximaal 18 deelnemers bestaan.
Je ontvangt je eigen " PI stone ", een donutvormige steen, die alle Transmissies helpt verankeren in het lichtlichaam en die de doorgang symboliseert naar de onzichtbare werelden van de Earthkeepers en de Laika.

In deze 4 daagse;

  • zullen we stap voor stap de Rites en hun uitwerking in detail bekijken
  • doe je ervaring op door veel te oefenen met elkaar
  • Leer je wat het betekent een gewijde ruimte te creëren
  • maken we kennis met de Universele archetypen en hoe we hiermee samen kunnen werken
  • Leer je  hoe je binnenshuis een vuurceremonie kunnen doen en zullen we de laatste avond buiten een vuurceremonie uitvoeren
  • Elke ochtend beginnen we  de dag met een ochtendmeditatie, waarin je de ontvangen archetypen en de krachtbanden versterkt en jouw relatie met de lineage verdiept.
  • leer je hoe je een aardetekening maakt; een mandala die jouw leven vertegenwoordigt, waarin je jouw levensthema’s  kunt verwerken en waar nodig veranderingen in kunt aanbrengen
  • Maak je jouw eigen authentieke reis: We zullen een soul retrieval doen om de ooit verloren zieledelen op te sporen die door het bewustwordingssproces klaar zullen staan om eindelijk weer thuis te komen
  • maken we een einde aan oude contracten die ons beperken stappen te zetten in een nieuwe richting en maken we kennis met het krachtdier dat ons hierbij zal helpen
  • Kortom; Intensief en liefdevol.

Doel is om vol vertrouwen naar huis te gaan en deze rites weer door te geven aan anderen: we bespreken jouw verantwoordelijkheden als Munay Ki Coach en waar je op kunt letten bij het doorgeven.