Vuurceremonie 

Een vuurceremonie schept mogelijkheden en openingen voor transformatie. Nadat een gewijde ruimte is gecreëerd door het aanroepen van de 4 windrichtingen, Hemel en Aarde, wordt het vuur ontstoken en wordt gevoed met lavendelolie en olijfolie.
Het vuur helpt je zware energieën los te laten. Het helpt je dat te verbranden, te verteren wat onverteerbaar lijkt door je aandacht bewust te richten.Door gebruik te maken van een brandbaar voorwerp, in dit geval een speciale stok of tak, richt je je aandacht als een actieve meditatie.

Je kunt een vuurceremonie doen voor het afsluiten van een periode, maar ook bij het ingaan van een nieuwe fase, waarbij je de nieuwe verworven inzichten en de daarbij behorende kwaliteiten bewust in je leven gaat uitnodigen.

Hierop volgt een tweeweekse periode waarin “ situaties van mogelijkheden “ verschijnen. Deze situaties zorgen voor de mogelijkheid om jouw intentie te vertalen naar heling in de alledaagse werkelijkheid. Je wordt geadviseerd om de vuurceremonie te zien als opening voor helende mogelijkheden, een opening voor het veranderen van bepaalde gewoonten en patronen. Zie het niet als een onmiddellijke magische verandering, Herken deze “ opening” en gebruik deze mogelijkheid de komende twee weken om je gedrag te veranderen. Laat het universum zorg dragen voor de details. Vertrouw!- Gwen

 

 

( Kijk op de agenda voor de datum )

Neem ter voorbereiding een stokje of tak mee . Hierin blaas je je intentie en offer je aan het vuur.

Kosten: vrijwillige bijdrage of neem wat hout of olie ( lavendelolie, olijfolie) mee voor het vuur

Graag van te voren even opgeven als je aan de ceremonie wilt deelnemen bij Gwen, via telefoon 0575-467073 of email


Nieuwe maan:

kan gebruikt worden voor persoonlijke groei. Het is een goede periode om ons te richten op nieuwe ideeën, nieuwe plannen: het is een tijd van zaaien.


Wassende maan:

Dit is de perfecte fase om actie te ondernemen. Het is een periode van leerprocessen en crisismomenten die in het algemeen ervaren wordt als momenten van sterke twijfels. Astrologisch wordt van een uitdaging gesproken. Het is een periode waarin men geconfronteerd wordt, in alle ondernemingen en plannen, verbeteringen aan te brengen en deze wel of niet te consolideren. Het is de periode van crisis in actie, een testfase.


Volle maan:

In deze periode is de maanenergie op haar sterkst. Tijdens de volle maan weerkaatst de maan een maximum aan zonlicht. Evenwel een krachtig moment voor ons op Aarde omdat zowel de energie van de Zon als de weerkaatsing daarvan via de maan ons bereiken. Deze periode staat dan ook voor vervulling, wasdom en ook voor bewustwording en aanschouwing. Daarom wordt de periode rond de volle maan door verschillende spirituele richtingen aan specifieke meditaties gewijd
Het is een periode die geschikt is om dát te evalueren wat rond de nieuwe maan is gestart en nu tot realisatie is gekomen, ook al is het resultaat niet wat we ervan verwachtten. Tijdens deze periode kan er een gevoel van spanning zijn, een gevoel te moeten kiezen. Terwijl we juist zo lekker in opgaande lijn bezig waren overmeestert ons het gevoel iets te moeten loslaten. Het is de juiste periode inderdaad om dat wat volbracht is te evalueren en in een andere perspectief te plaatsen. Het gevoel van loslaten ontstaat omdat we het objectiveren.

Afnemende maan:

Deze periode van de cyclus is geschikt om zich te bezinnen op dat wat gepresteerd is, of om dat wat geleerd is over te dragen. Gedurende deze periode is er ook een uitdaging, maar deze ligt meer specifiek op het niveau van de verantwoordelijkheid ten aanzien van wat in actie is gebracht en tot voleinding is gekomen rond de volle maan. Het gaat nu niet meer om een ontwikkelingscrisis, maar om een keuze t.a.v. de manier waarop iemand met het 'product' moet omgaan: is het levensvatbaar en kan het aan 'de wereld geschonken worden', of, mankeert er van alles aan, en wat zijn dan de conclusies, de lessen die we hieruit kunnen trekken?
Het is een periode van verdere evaluatie van de (bijna) voorbije cyclus, als voorbereiding op de nieuwe periode dat met nieuwe maan zal beginnen. Het kan een periode inluiden van definitief loslaten of een periode van verspreiding, implementatie en dienstbaarheid aan een groter geheel, dankzij datgene wat bij volle maan volbracht is. Als iemand rond die tijd twijfelt aan wat hij gedaan heeft (in tegenstelling tot de twijfel van het eerste kwartier) is het nu juist om los te laten.

Hoe meer we de nieuwe maan naderen, hoe meer het nodig is ons voor te bereiden op de nieuwe cyclus. Dat wat we tijdens zo'n periode uitvoeren, is een afronding die in principe eindigt met de nieuwe maan.