Munay Ki zondagen 

 • 1e zondag
 • 2e zondag
 • 3e zondag
 • 4e zondag
 • 5e zondag
 • 6e zondag
 • 7e zondag
 • 8e zondag

 

Munay Ki zondagen

Voor als je de transmissies ontvangen wilt samen met anderen in een groep van max. 15 personen . Het voordeel van deze opzet is dat je wat langer de tijd hebt om de transmissies te integreren in je dagelijkse leven en je eigen te maken . Heb je alle inwijdingen al eens gekregen en zou je graag 1 of meerdere inwijdingen opnieuw willen ontvangen, of heb je in een eerdere serie er 1 of meer gemist, dan ben je ook welkom op deze dagen.

Data volgen zodra een nieuwe groep deelnemers zich heeft aangemeld

Kosten; eigen bijdrage per keer als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma

Plaats; Anjerlaan 4 in Warnsveld

Je kunt je opgeven bij Gwen 0575-467073, of via e-mail info@4windsenergy.com

Op de eerste zondag van 12:00 uur – 14:30 uur Munay Ki  Introduktie


 • Na de introduktie zullen we ons bezig gaan houden met de eerste transmissie van de Foundation Rites; De Healers Rite. Deze inwijding ontvang je deze dag.

Deze verbindt je met de Earthkeepers van het verleden die je zullen helpen in jouw persoonlijke proces van heelwording. Je zult ontdekken dat we een enorme hoeveelheid spirituele assistentie hebben. Deze lichtwezens werken met ons tijdens onze meditaties en tijdens onze slaap om de wonden van het verleden en van onze voorouders te helen. Ook wordt tijdens deze transmissie de helende kracht van je handen gewekt.

 • De Munay Ki is een pad van vuur en van licht. De zaden die je ontvangt zijn spirituele zaden , die zich niet bij water ontkiemen, zoals gewone zaden , maar die zich ontkiemen bij vuur en licht. Daarom is de kern-ceremonie van de Munay Ki de Vuurceremonie. Als afsluiting zul je leren hoe je een simpele vuurceremonie binnenshuis kunt doen.

 

Kosten; eigen bijdrage als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma

 

Op de 2e zondag zullen we verder gaan met de Munay Ki  Foundation Rites ( deel 2). Deze dag ontvang je de tweede inwijding van bescherming.

Deze dag ontvang je beschermende energetische krachtbanden. Deze banden zijn heel belangrijk in deze tijd waarin er zoveel informatie en invloeden op ons afkomen. Ze beschermen je energieveld, zonder dat je je hoeft af te sluiten. We hebben allemaal wel beschermingsmechanismen ontwikkeld, omdat we ons te kwetsbaar of open voelen. Deze banden zorgen voor een zodanige bescherming dat je deze beschermingsmechanismen niet meer nodig hebt en ze los kan gaan laten. Deze  krachtbanden bestaan uit 5 energetische elementen als aarde, water, vuur, lucht en zuiver licht.
Zodra deze banden geïnstalleerd zijn, dienen zij als een filter. Wanneer enige negatieve of zware  energie naar jou toe geprojecteerd wordt, dan filteren de krachtbanden deze energieën , zodat ze jou eerder voeding geven aan het element aarde, water, vuur of lucht , dan dat ze jou vergiftigen of ziek maken.
Sommigen van ons hebben deze krachtbanden al eens ontvangen, maar het is erg fijn ze nog eens te ontvangen en te voelen hoe ze versterkt worden. Deze transmissie is ook heel geschikt voor kinderen.

Na het ontvangen van de krachtbanden leren we een specifieke vuur-oefening. Deze oefening is erg belangrijk in je Munay Ki training omdat het voeding zal geven aan de krachtbanden. Je kunt het toepassen als een ochtendmeditatie voordat je jouw dag begint. Heb je een eigen meditatiekussen of bankje, neem deze dan mee zodat je comfortabel kunt zitten, maar de oefening is ook prima te doen op een stoel.


We sluiten de middag af met een geleide muziek-meditatie om de krachtbanden stevig te verankeren.

Tijd: 12:00 - 14.30 uur

Plaats: Anjerlaan 4 in Warnsveld

Kosten: Een eigen bijdrage

 

Op de 3e zondag ontvang je de inwijding van de Ziener en de inwijding van Harmonie

The seers Rite -

 • De inwijding van de Ziener ontwaakt de ziener in jou en zorgt ervoor dat je steeds gemakkelijker energie kunt gaan waarnemen. Er worden buitenom vezels van licht geïnstalleerd die de visuele hersenschors in het achterhoofd verbinden met het derde oog en tegelijkertijd verbinden met het hartchakra.


De Harmony Rites -

 • De Harmonie Transmissie brengt je langzaam maar zeker weer terug naar het Oorspronkelijke evenwicht, naar harmonie.Tijdens deze transmissie ontvang je 7 archetypische zaden die energie zullen geven aan de 7 hoofdchakra's. Dit proces verbindt jou met de 7 organiserende principes van het universum. De eerste 4 hebben animistische namen gekregen als Slang, Jaguar, Kolibri en Adelaar en de overige drie zijn gidsen met de namen Huascar Inka, Quetzalcoatl en Pachakuti Inka. Wanneer deze zaden zich ontkiemen en groeien , zorgen zij ervoor dat wanneer residuen, zware energieën , voortgekomen uit vorig trauma , omhoogkomen en gemakkelijker afgebroken en omgezet worden in licht. Deze derde Rite, de Harmonie Rite, helpt je het verleden los te laten zoals de slang haar huid loslaat.

 

 • We sluiten de middag af met een geleide muziek-meditatie om de 7 zaden stevig te verankeren.


Tijd: Deze middag duurt drie uur, dus van 12:00 tot 15:00 uur

Plaats; Anjerlaan 4 in Warnsveld

Kosten; Een eigen bijdrage

 

Op de vierde zondag zullen we ons verbinden met de   DaykeepersDaykeepers Rite- Deze Inwijding is een energetische transmissie die jou verbindt met de Daykeepers uit het verleden, die in harmonie leefden met Moeder Aarde en met het pad van de Vrouw, de vrouwelijke kwaliteiten van de mens; deze Daykeepers uit het verleden zijn de beschermers van de aarde.

De Daykeepers waren de meesters van de aloude steenaltaren zoals Stonehenge, de piramiden en Machu Picchu; alle grote krachtplaatsen van de aarde.De Daykeeper is in staat om de kracht van deze oude altaren op te roepen om heelheid en balans in de wereld te herstellen. De Daykeepers riepen elke ochtend de zon aan voordat zij met hun werk begonnen zodat zij elke dag in harmonie konden leven met Moeder Aarde. Zij waren de vroedvrouwen die geboorten en stervensprocessen bijstonden. Ook waren zij de kruidkundigen ofwel de curanderas.Over het algemeen waren zij vrouwen en hadden zij kennis van de gebruiken van Moeder Aarde en haar ritmes.

Deze initiatie maakt een aanvang bij het heelwordingsproces van jouw innerlijke vrouw en helpt je om voorbij angst te gaan en vrede te beoefenen. Jouw verbinding met de aarde, jouw kosmische Moeder, wordt hersteld. Mythologisch gezien, hervinden wij het Paradijs om tot de ontdekking te komen dat wij nooit uit het paradijs zijn verstoten.We hervinden dat deel in onszelf dat altijd in heelheid en met schoonheid over de aarde wandelt; dat deel dat met de ziel van alles spreekt; met de bomen, de planten, de rivieren en met de Grote Geest.

'De Roep van de Oermoeder' van Caroline van Huffelen klik hier...

Programma:

12:00 uur binnenkomst, kopje thee en evaluatie.

12:30 uur Opening

13:30 uur Geleide meditatie/ spirit journey om ons af te stemmen op de frequentie van de Daykeepers.

Transmissie van de Daykeepers.

14:30 uur Afsluiting.


Plaats: Anjerlaan 4 in Warnsveld

Je kunt je opgeven bij Gwen 0575-467073

Kosten: Een eigen bijdrage als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma

Op zondag 6 maart 2011 verbinden we ons met de Wisdomkeepers.

 

" the birds have vanished into the sky

even the last cloud drains away

we sit together

the mountain and me

untill only the mountain remains"

De wisdomkeepers rite brengt wijsheid en vreugde en helpt je om deze wijsheid naar buiten toe uit te dragen. Deze transmissie helpt je om het vermogen te ontwikkelen om buiten te Tijd te stappen en Oneindigheid te proeven. Het herstelt jouw relatie met de Hemel en jouw kosmische Vader. Op deze manier heelt het jouw innerlijke Man-zijn en de verwondingen van vroegere levenservaringen.

12:00 uur binnenkomst, kopje thee en evaluatie.

12:30 uur Opening

12:45 Geleide meditatie/ spirit journey om ons af te stemmen op de frequentie van de Wisdomkeeper.

13:00 uur Transmissie .

14:00 uur Afsluiting.

Plaats: Anjerlaan 4 in Warnsveld

Tijd: Van 12:00 uur tot 14:00 uur

Kosten: Een eigen bijdrage als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma

 

Op de 6e zondag verbinden we ons met de Earthkeepers .

 

 

 

Earthkeepers Rite -Deze Transmissie verbind je met een lijn van aartsengelen en lichtwezens die de beschermers zijn van ons sterrenstelsel. Ze lijken een menselijke vorm te hebben en kunnen zo groot zijn als bomen.De Earthkeepers zijn de verzorgers van alle leven op aarde en kunnen de kracht van de aartsengelen aanwenden om heelheid en balans te brengen in enig situatie.Je leert een heldere visie te ontwikkelen van de wereld zoals jij die vanuit het diepst van je hart zou willen zien.

“ to dream the world into being”

 

 

Programma :

12:00 uur binnenkomst, kopje thee en evaluatie.

12:45 uur Opening

13:00 uur Geleide meditatie/ spirit journey om ons af te stemmen op de frequentie van de Earthkeepers.

13:15 uur Transmissie .

14:00 uur Afsluiting.

 

Plaats; Anjerlaan 4 in Warnsveld

Kosten; Een eigen bijdrage als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma

 

Op de 7e zondag verbinden we ons met de Starkeepers .

 

- Deze transmissie verankert je veilig in de Tijd-na-de-grote-verandering dat plaatsvindt rond het jaar 2012. Hier ontwikkel je meesterschap over de Tijd die nog komt en alle toekomstige generaties.

 

Programma voor de zondag:

12:00 uur binnenkomst, kopje thee en evaluatie.

12:30 uur Opening

12:45 Geleide meditatie/ spirit journey om ons af te stemmen op de frequentie van de Starkeepers.

13:00 uur Transmissie .

14:00 uur Afsluiting.

 

 

Plaats; Anjerlaan 4 in Warnsveld

Kosten; Een eigen bijdrage als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma

 

 

 

Op de 8e zondag verbinden we ons met de Creator/ Spiritkeepers

De Creator/ Spiritkeeper Rite staat bekend als de Taitanchis rite. Het woord Taitanchis vertaald zich letterlijk als “ God “.

- Deze transmissie ontwaakt het Goddelijke licht binnen in je , jouw Boeddha-natuur en je wordt de verzorger en instandhouder over alles wat geschapen is, van het kleinste zandkorreltje tot de grootste cluster van sterrenstelsels in het universum. Deze transmissie is pas in de zomer van 2006 naar buiten gebracht en aan ons doorgegeven door Inka oudsten van de Andes.

 

 

Het is eigenlijk onmogelijk om iets over God, de Bron, de Schepper, Brahman te zeggen. Dat wat wij Werkelijk zijn gaat voorbij denken, voelen en ervaringen.

Ik citeer hier een tekst van een groot leermeester uit India Nisargadatta Maharaj:

 

” Alles wat in zijn totaliteit gezien en gevoeld wordt, zoals ruimte, is de universele manifestatie – God. Maar er komen ‘ vormen’ uit voort en die ‘vormen’ worden ervaren als afgescheiden en los van elkaar. In werkelijkheid is alles een uitdrukking van God. Elk levend wezen heeft tegenwoordigheidbesef. Dat besef vereenzelvigt zich met de fysieke vorm en functioneert als zodanig in de wereld. Dit tegenwoordigheidbesef heeft een enorme kracht, vooral in een menselijk lichaam, omdat in een mens de zintuigen de hoogste graad van ontwikkeling hebben bereikt. Het besef er te Zijn, dat het bewustzijn is, heeft het vermogen zijn ware natuur te verwerkelijken en in het goddelijke te verwijlen”

- Als Spiritkeeper ontwikkel je het bewustzijn dat je de hele schepping in wording droomt.

- Je creëert nieuwe mythen en verhalen; je bevindt je niet langer in de greep van een verhaal of een mythe die lang geleden door anderen voor de mensheid is opgeschreven.

Programma voor de zondag:

12:00 uur binnenkomst, kopje thee en evaluatie.

12:30 uur Opening

12:45 Geleide meditatie/ spirit journey om ons af te stemmen op de frequentie van de Creator.

13:00 uur Transmissie .

14:30 uur Afsluiting.

 

 

 

Plaats; Anjerlaan 4 in Warnsveld

 

Kosten; Een eigen bijdrage als je niet deelneemt aan het individuele coaching-programma