Het Lichtenergieveld wordt waargenomen als een aura van energie en licht dat het fysieke lichaam omringt en doordringt . Het heeft de vorm van een donut ( een zgn torus) met een nauwe as of tunnel in het centrum. Stel je voor dat je wordt omwikkeld door een doorschijnende veelkleurige lichtbol dat zich uitstrekt tot de breedte van je gestrekte armen rondom je en  tot circa 30 cm in de aarde onder je.

Het LEV is een reservoir van vitale krachten – een zee van levende energie die net zo onmisbaar is voor onze gezondheid als de voedingsstoffen en zuurstof die door ons bloed worden vervoerd. Deze energieën zijn de zuiverste en meest waardevolle brandstoffen in het leven. Als de vitale reserves uitgeput raken door ziekte, giftige stoffen in het milieu of door voortdurende stress dan worden we ziek.

We kunnen verzekerd zijn van onze gezondheid en vitaliteit wanneer we deze essentiële levensbrandstof kunnen blijven zuiveren en aanvullen.

Het LEV is Universeel

 

Indiase en Tibetaanse mystici die het bestaan van het Lichtenergieveld duizenden jaren geleden hebben gedocumenteerd, beschreven het als een aura of een halo om het fysieke lichaam heen. In het Oosten wordt in mandala’s de Boeddha afgebeeld met omringende banden van goud en blauw vuur. In het Westen worden Christus en de apostelen met lichtende halo’s om hen heen afgebeeld. In de mystieke literatuur wordt verteld dat apostel Thomas gloeide met dezelfde schittering als Christus. De Indiaanse legenden spreken van personen die glansden in de nacht alsof zij verlicht werden door een innerlijk vuur. De verhalenvertellers uit de Andes spreken over de heerser Pachacutek, die werd beschouwd als een kind van de zon dat sprankelde met het licht van de dageraad.

Twee soorten lijm

 

Er zijn twee krachten, twee soorten lijm, die het LEV vasthouden aan het fysieke lichaam:

De eerste “Lijm” is het elektromagnetische veld en de tweede soort “Lijm” is het chakrasysteem. 

Het elektromagnetische veld wordt opgewekt door de elektrische activiteit van het zenuwstelsel.

Als de elektrische activiteit in het brein stopt, dan is ook de menselijke aura niet meer aanwezig. 

Maar dat wil nog niet zeggen dat het LEV zich al helemaal heeft losgemaakt van het fysieke lichaam.

Het LEV wordt nog vastgehouden door nog een andere soort lijm en dat is het chakrasysteem

Het chakrasysteem

Door middel van het chakrasysteem is het LEV verbonden met de wervelkolom.

De chakra’s zijn wervelende lichtschijven. Als de dood nabij is, komen deze chakra’s losser te zitten…alsof ze zichzelf willen losschroeven van het fysieke lichaam en zo komt uiteindelijk het hele LEV los van het fysieke lichaam. De achtste chakra breidt zich uit tot de vorm van een doorzichtig ei dat alle zeven chakra’s omvat en dat verlaat het lichaam  via de kruinchakra of een andere chakra.

 

Het LEV tijdens het Sterven

 

Tijdens het sterven maakt de ziel zich gereed voor de grote reis naar huis.

Als de hersenactiviteit ophoudt, dan lost het elektromagnetische veld dat het lichaam omgeeft op en begint het LEV zich los te maken van het lichaam. Bij de één gaat dit gemakkelijker dan bij de ander. Hoe kan dat?

Het LEV kan troebel geworden zijn met donkere poelen giftige energie door onverwerkte negatieve emoties en ervaringen. In dat geval kan het stervensproces langer duren en  gepaard gaan met veel angst en weerstand.

7 chakra illuminatie

 

Er zijn specifieke stappen die we kunnen uitvoeren als energetisch begeleider

die helpen het LEV van de stervende op te schonen via het chakrasysteem zodat het hele LEV weer helder licht, en stralender wordt , waardoor de Grote Overgang in schoonheid en in vrede kan plaatsvinden.

Als het LEV klaar is om zich los te maken van het fysieke lichaam, dan omhult de achtste chakra de andere zeven chakra’s en vormt een eivormige lichtbol. Deze lichtbol is klaar om terug te keren naar huis.

Volgens de Oosterse heilige geschriften bepaalt de opening waardoor de ziel het lichaam verlaat de richting van de reis na de dood. De ziel zal weggaan via het chakra die het meest samenvalt met het ontwikkelingsniveau van de persoon.

De ziel van iemand die in dit leven verenigd is met het allerhoogste Bewustzijn verlaat het lichaam via een kleine opening in de kruin van het hoofd. Deze ziel heeft onsterfelijkheid bereikt en hoeft niet meer terug te keren naar de aarde.

“als we sterven keert ons lichaam terug naar Pachamama, Moeder aarde

onze wijsheid keert terug naar de Apu’s, de bergen

en onze ziel keert terug naar Spirit, de Bron”

Pin It on Pinterest

Share This