De schaduw is dat wat we liever niet willen zien in onszelf. De schaduw gaat over al die delen in onszelf waarover we zeggen “er is iets mis met mij, ik ben verkeerd”. En in plaats van te kijken naar wat er precies mis is, projecteren we deze niet toegeëigende delen van onszelf naar buiten toe op anderen en beoordelen we deze als negatief. Carl Gustav Jung heeft het begrip “ Schaduw” geïntroduceerd. De schaduw wordt over het algemeen gezien als het Kwaad en heeft daardoor een slechte naam gekregen.

Lichtschaduw en donkere schaduw

De schaduw verschijnt als De Personae, een levend wezen dat een eigen persoonlijkheid lijkt hebben, waarmee wij ons niet willen identificeren, die niet in de gemeenschap waarin we leven past. De bedoeling van de schaduw is om alle delen van onszelf heilig te bewaren die we dreigen te verliezen. Het maakt geen oordeel over goed of kwaad. Het houdt vast aan alles dat wij over onszelf ontkennen. Het kan zich vasthouden aan zowel positieve als negatieve kwaliteiten die worden ontkent en onderdrukt. Met het onderdrukken van onze schaduw, onderdrukken we onze ware gevoelens, onze kwaliteiten en onze creativiteit.

 

 

De schaduw ontstaat al als we heel jong zijn…..een baby ziet zijn moeder lachen…en haar gezicht vertrekken als het begint te huilen….al heel jong proberen we ons aan te passen aan de omgeving om erbij te horen en liefde te blijven ontvangen. Doen we iets wat onaanvaardbaar is, wat algauw door anderen veroordeelt wordt,onacceptabel is en afgekeurd wordt, dan passen we ons aan en stoppen we het heel diep weg. 

 

Een zware plunjezak die we met ons meedragen

Robert Bly beschrijft dit proces als een zwarte plunjezak die we met ons meedragen , waarin alles wordt weggestopt dat onaanvaardbaar is.

Als je opgroeit is het misschien niet toegestaan om boos te worden, of is het gezin waaruit je komt het niet gewend om verdriet te tonen,  dus wordt boosheid of verdriet in de zak gestopt en gedraag je je “zoals het hoort”, ook al ben je in werkelijkheid boos of verdrietig. Misschien wordt je stem in de zak gestopt, omdat men vindt dat je vals zingt of omdat je iets niet had mogen zeggen en wordt je daardoor heel stil en verlegen.

Het kan zijn dat je om welke reden dan ook, jouw seksualiteit in de zak wegstopt…en zo zijn er ontelbare belangrijke aspecten die we ergens onderweg kunnen hebben weggestopt. Aspecten die we niet aan anderen willen laten zien , zodat we ons  in elk geval goedgekeurd of geaccepteerd kunnen voelen.

 

Het kost je zoveel energie om die zware zak met geheimen met je mee te dragen

Om je heel te voelen is het noodzakelijk elk deel van jezelf te omhelzen, omdat je anders erg veel kracht kunt verliezen. Debbie Ford beschrijft dit als het Strandbal – effect: probeer maar eens een strandbal onder water te houden, dat kost energie, maar wat als het een heleboel strandballen zijn? Denk aan: De Luilak, De Zwakkeling, De emotionele, De trut, De egoïst, De Seksueel Verslaafde, De Rebel, De Arrogante, De dictator, De Nazi, De zwerver, De Hoer, etc

Als je jong bent, heb je een hoop energie en ben je flexibel, maar als je wat ouder wordt kost het erg veel energie…en juist op de onverwachte momenten, als je even geen weerstand kunt bieden,  laat je je grip los en komen ze naar de oppervlakte, omdat al deze personae ernaar verlangen om gezien te worden.

 

 

“Wat wij ons niet willen toe-eigenen, zal ons achtervolgen

Waar wij weerstand tegen bieden, zal blijven aandringen”

 

De schaduw probeert ons bewust te maken van alles wat wij missen door het van buitenaf naar ons toe te brengen. Zodoende komt alles wat je over jezelf ontkent vanuit de buitenwereld naar je toe. Als je jouw boosheid ontkent, zie je jezelf omringt door boze mensen.  Als je jouw creativiteit ontkent, kun je omringt zijn door creatieve mensen. Je hebt dan misschien nog steeds de neiging om naar de anderen te wijzen, de schuld of een oordeel bij anderen neer te leggen. Je wijst met je wijsvinger in de richting van anderen , maar ondertussen, richten er 3 vingers naar jezelf.

 

 

De duistere tweeling

Lynne Forrest schrijft over de duistere tweeling, die we met veel moeite onderdrukken en het liefst willen vernietigen . De schaduw kan daardoor gevaarlijk worden.

 

Het is regelmatig in het nieuws gekomen dat een priester van een kerk die een celibatair leven moet leven en daarmee zijn seksualiteit onderdrukt , zich vergrijpt aan een jongere jongen. Of dat een heel gezin is vermoord door de vader des huizes, terwijl het volgens de buren nog wel zo’n vriendelijke man was, die nooit boos werd.

De onderdrukte schaduw kan relaties vernietigen.

De onderdrukte schaduw verhindert ons onze dromen tot werkelijkheid te laten worden.


De onderdrukte schaduw is direct verbonden met een diepe angst. Die constante onbewuste aanwezigheid van deze angst in ons systeem, zorgt ervoor dat we denken dat we losstaan van de wereld om ons heen. Deze diepgewortelde angst creëert een “slachtoffer-mentaliteit”; we voelen ons losstaan van de wereld om ons heen en daardoor kwetsbaar en overgeleverd aan de genade van allerlei krachten buiten ons.

 

 

Schaduwwerk

 

Beginnen met je schaduwwerk houdt in:  Niet langer meer onderdrukken, maar juist erkennen en verwelkomen……..alles wat in de zak verstopt zit eruit te laten komen……

Je wilde ongeremde natuur opnieuw ontdekken. Ontdekken dat er in jou bijvoorbeeld ook een zelf-dienende natuur is, die je helpt om goed voor jezelf te zorgen in plaats van alleen maar onbaatzuchtig proberen te zijn. 

Weten en erkennen dat, als het erop aan zou komen en je moet jezelf verdedigen en beschermen, dat je in staat bent om te vernietigen. Weten en erkennen dat je niet altijd vriendelijk en aardig bent, dat je niet altijd kalm en rustig bent, dat je niet verlegen bent, en alles onder controle hebt, etc. Er valt daarin een heleboel over jezelf te ontdekken!

 

 

Het goud dat we zoeken zit verstopt in de schaduw

In al die schaduwen huist een oerkracht. Een oerkracht waarmee we kunnen  vernietigen en waarmee we kunnen scheppen. Die kracht kunnen we bijvoorbeeld inzetten wanneer we onze grenzen moeten leren aangeven. Nee! Durven zeggen, wanneer anderen over onze grenzen gaan: emotioneel, mentaal of fysiek. Het is een oerkracht die je leven kan redden in tijden van crisis.

 

Door al onze schaduwen te erkennen en te accepteren , vinden we de kwaliteiten terug die hierin verscholen liggen en komen macht en creativiteit bij ons terug die we kunnen inzetten zodat we ons leven ten volste kunnen leven.

 

Het is belangrijk om zowel al jouw lichte als al jouw donkere kanten te omhelzen om te zien wat zij gemeen hebben.  Een voorbeeld; je merkt dat je in staat bent om intens lief te hebben en ook om intens te haten. Dan ligt jouw kracht in de diepte en de intensiteit van jouw emotie. Op het moment dat je deze kracht herkent, kun je het gebruiken voor iets goeds.

 

 

Open en eerlijk kijken naar jezelf zonder oordeel

De manier om je schaduw te erkennen en zo al je kracht terug te halen is te kijken naar zijn reflecties in de mensen om je heen. Welke eigenschappen die een mens kan hebben haat je? Welke mensen kunnen jou op de kast jagen en waarom? Wie zou je willen veranderen? Met wie zou je niet willen samenwerken? Noem zoveel mogelijk kenmerken. En onderzoek dan op welke momenten deze schaduwen in jouw eigen leven actief zijn; Op welke momenten ben ik zo ( geweest) ? Wanneer heb ik zo gedaan? Zou ik in de toekomst zo kunnen zijn, doen of reageren? 

Ben je eerlijk om open te kijken naar jezelf zonder jezelf te veroordelen

 

 

Hoe weet je wanneer je met jouw eigen schaduw te maken hebt? 

 

 

Wanneer je je buiten proporties oncomfortabel of boos voelt door het gedrag of de woorden van iemand anders. Als iemand je op de kast jaagt, bijvoorbeeld.

Als je de neiging hebt om iemand te willen veranderen, te veroordelen.

Wanneer je  over iemand zegt: “Zo ben ik niet! Zo zou ik nooit kunnen/willen zijn”


Maar ook wanneer je iemand enorm bewondert ,op een voetstuk plaatst,of jaloezie ervaart, dan heb je te maken met een (licht) schaduw, omdat je dan eigenlijk zegt: “Zo ben ik niet , maar zo zou ik wel willen zijn.”

 

 

Opluchting

 

 

Het kan een opluchting zijn wanneer je  jezelf niet meer zo serieus te neemt of wanneer je ermee stopt om voortdurend een bepaald beeld van jezelf op te houden als je jouw schaduwaspecten gezien hebt in jezelf.

Alle ongewenste aspecten kunnen onmogelijk verdwijnen als ze niet vrij zijn om in het bewustzijn te verschijnen. En zodra je ze erkent als deel van jouw leven, verdwijnt onmiddellijk de noodzaak om ze te laten verdwijnen. Het conflict in jezelf lost zich daarmee op. 

Alles is welkom in de onmetelijkheid die je in werkelijkheid bent. 

Er is genoeg ruimte.

Ahhhh…

 

 

Mens-zijn is een herberg

Elke ochtend arriveert er een ander,

Een vreugde, een depressie, een laagheid,

een moment van Bewustzijn daagt op

als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!

Behandel iedere gast met eerbied.

Al is het een schare verdriet

die je huis heftig

van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg

Voor een nieuwe verrukking

de donkere gedachte,

de schaamte,

de boosaardigheid….

Treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet

En noodt ze binnen

Wees dankbaar voor wie er komt:

Ieder van hen is immers gezonden

Als een leidsman ( -vrouwe)

Van boven…

  Rumi –  “De herberg”

 

 

 

 

Robert Bly: Een boekje over de schaduw

Robert A Johnson: Owning your own shadow

Connie Zweig en Jeremiah Abrams: Ontmoeting met je schaduw

Debbie Ford: Licht op schaduw

Artikel (  in het engels)  van Lynne Forrest: the-dark-twin-within

Sprookjes van Andersen: De schaduw

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Pin It on Pinterest

Share This