Het ego en de schaduw

 

 Sinds we afgescheiden zijn geraakt van de bron in een complexe schepping, hebben we een ego nodig als het voornaamste voertuig om te kunnen omgaan met deze afgescheiden staat.

 

In deze staat van afscheiding vergeten we zoveel over onze macht en creativiteit. We beperken ons bewustzijn  tot alleen maar deze realiteit en hiermee creëren we een schaduw die de Bron van Eenheid en heelheid in zich draagt en ons blijft achtervolgen tot we er klaar voor zijn om ons deze verloren schaduw aspecten weer toe te eigenen.

 

Het ego en de schaduw zijn elkaars tegenpolen en natuurlijke vijanden: het ego laat ons altijd  in afscheiding terwijl onze schaduw ons altijd de weg naar huis wijst. Het ego verdraaid altijd de waarheid ,terwijl de schaduw ons altijd de waarheid vertelt. Aan de wortel van alle illusie en beperking ligt het feit dat de meeste mensen van hun schaduw wegrennen en altijd naar het  ego luisteren.

 

Het is belangrijk om de werking van deze twee te begrijpen. 

 

De bedoeling van het ego

 

De bedoeling van het ego is om alle informatie die we via onze zintuigen binnenkrijgen te verwerken en het in een begrijpelijk beeld neer te zetten; zodat we de vorm en de inhoud van al onze realiteiten kunnen bepalen. Het is het oog waarmee we de wereld om ons heen waarnemen  

 

De ontwikkelingsstadia van het ego

 

Het ego doorloopt bepaalde stadia van ontwikkeling. Je kunt niet van het ego af zoals veel New Age bewegingen aangeven: het Ego is een instrument dat je gegeven is. En we moeten het laten rijpen. Het doorloopt verschillende fasen:

 

 In de fase van:

1. het  kleine kind is het ego’s voornaamste belang of het wel genoeg krijgt: Voedsel, liefde of veiligheid ,warmte en zekerheid 

2. de puber maakt het zich druk over of het wel goed genoeg is 

3. de jong volwassene toetst het ego of het snel genoeg leert en groeit 

4. volwassenheid zal het ego concluderen dat het genoeg IS.

 

 

 

 Teveel taken

Het ego raakt vast in zijn ontwikkeling wanneer we het teveel belasten door zelf niet de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de vorm en inhoud die we binnenkrijgen…als we ,met andere woorden, niet voor onszelf gaan denken. Daar waar het vastloopt in zijn ontwikkeling, zal het altijd dezelfde beperkende berichten geven. Het grootste probleem is, dat het ook gewend raakt aan het controleren van alle vorm en inhoud , maar het is daar niet capabel voor en zal dus altijd falen hierin. Zie het als een postbezorger op een afdeling in een groot  bedrijf: De postbezorger wordt ineens de uitvoerend directeur , want niemand anders voert deze taak uit. Het faalt, probeert zijn onkunde  te verhullen, weigert om hulp te vragen en wordt ziek…

 

Dus we moeten het ego gewoon weer degraderen tot postbezorger en van daaruit het laten rijpen door alle fasen heen.

 

 Hoe kunnen we de werking van het ego herkennen? 

Zijn functie is: vergelijken, de schuld geven, ontkennen, of rechtvaardigen. Het ego zal nooit om hulp vragen en zichzelf altijd beter vinden dan de ander. 

Zijn meest nadrukkelijke boodschappen zijn: “ik besta niet meer” en  “ik heb geen hulp nodig”

 

Stappen om het ego te rijpen in volwassenheid:

 

 • Maak een lijstje van al jouw “beter-dan”s . De hoogtepunten van ons ego waren in de jaren toen we 18 tot 21 jaar waren…herinner je jouw momenten van vergelijken met anderen  en je beter- dan momenten. Waar was/ben je beter in? 

Kun je zien hoe al die vergelijkingen van het ego je stoppen om te komen tot het herkennen Goddelijke gelijkheid in ieder van ons? 

 • Schrijf al die momenten /situaties op waarin je : de schuld geeft, ontkent, of rechtvaardigt
 • Neem een moment om jezelf te vergeven voor de stommiteit van dit alles
 • Het ego laten rijpen in meditatie: In een veilige plek in de natuur verwelkom je jouw ego. Het ziet er uit als jijzelf maar dan wat lelijker en vervormd, misschien zelfs een karikatuur. Kijk naar de patronen…zijn spelletjes…en in welke fase het zich bevindt.. is het een kind, een puber, een jong volwassene? Vergeef het en Besluit krachtig om niet door het ego verleid te worden en geef het over aan je Hogere Zelf om te rijpen

 

Vergeet niet om dit regelmatig te doen. Dit werk eindigt nooit. Elke keer als je groeit, dien je het ego ook verder te laten rijpen zodat het je niet naar beneden haalt. Het ego bevindt zich vaak aan de wortel van onze beperkingen en problemen.

 

                             Beluister deze audio via onderstaande link met een korte begeleide meditatie

om het ego te  rijpen

 

Let vooral op de meest hardnekkige boodschappen van het ego:

“Ik heb geen ego meer”

“Ik ben OK, ik hoef niet meer te groeien”

“Niemand kan mij helpen”

“Ik heb geen hulp nodig”

“ik kan het toch wel beter dan hen”

 

De bedoeling van de schaduw

( zie ook een eerder artikel “De donkere kant van onze geest begrijpen” : https://4windsenergy.com/het-medicijnwiel/de-donkere-kant-van-onze-geest-begrijpen/ ) 

De bedoeling van de schaduw is om enige delen van onszelf heilig te bewaren die we dreigen te verliezen. Het maakt geen oordeel over goed of kwaad. Het houdt vast aan alles dat wij over onszelf ontkennen. Het kan zich vasthouden aan zowel positieve als negatieve kwaliteiten die door onszelf worden ontkent. Het probeert ons bewust te maken van wat wij missen door het van buitenaf naar ons toe te brengen. Zodoende komt alles wat je over jezelf ontkent vanuit de buitenwereld naar je toe.

Als je jouw boosheid ontkent, zie je jezelf omringt door boze mensen.  Als je jouw creativiteit ontkent, zul je omringt zijn door creatieve mensen. Dit veroorzaakt vanuit het gezichtspunt van het ego  jaloezie. Maar vanuit het gezichtspunt van de schaduw is het een reflectie van jouw lichtschaduw. …de bewondering die je voelt brengt je bij jouw eigen verstopte creativiteit.

Om je heel te voelen is het noodzakelijk elk deel van jezelf te omhelzen, omdat je anders erg veel kracht kunt verliezen. Het is belangrijk om zowel je lichte als je donkere kanten te omhelzen om te zien wat zij gemeen hebben. 

Een voorbeeld; je merkt dat je in staat bent om intens lief te hebben en ook om intens te haten. Dan ligt jouw kracht in de diepte en de intensiteit van jouw emotie. Op het moment dat je deze kracht herkent, kun je het gebruiken voor iets goeds.

De manier om je schaduw te omhelzen en zo al je kracht terug te halen is te kijken naar zijn reflecties in de mensen om je heen, want wat je ontkent en onderdrukt, komt van buitenaf naar je toe.

Veel New Age mensen die zichzelf als lichtwerkers zien , vinden vijanden die werkzaam zijn in de donkere kant. In plaats van te concluderen dat het kwade een kwaliteit is van de duisternis, kijk je naar wat het precies is dat hen duister maakt.

Het specifieke van zwarte magiërs is dat zij volledig “ zelf-dienend” zijn terwijl lichtwerkers onbaatzuchtig proberen te zijn.

 Het is juist een natuurlijk deel van ons overlevingsinstinct om voor je eigen noden te zorgen. Degenen die deze kwaliteit verliezen of zich er schuldig over voelen zullen niet zo goed zijn in het voor zichzelf zorgen. Op deze manier hebben lichtwerkers erg weinig weerstand. Dit komt niet omdat duistere krachten veel sterker zijn; integendeel, degenen die in ego verloren zijn hebben geen idee wat echte macht betekent.

De zelfdienende natuur mag alleen niet ontkent worden; het moet simpelweg gebalanceerd worden met compassie en bewustzijn van het grotere Geheel. Als de lichtwerker zijn zelfdienende natuur kan terugclaimen zijnde als van hemzelf dan is hij beter in staat om te overleven en kunnen duistere krachten geen vat meer krijgen op hem/ haar.

 

Neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf, voor alles wat zich voordoet in je leven, dan kun je gaan kijken naar de schaduw die zich diep in jezelf verstopt.

De schaduw is een bondgenoot. Het zal je laten zien waar je nog niet heel bent. Je verliest altijd als je je ertegen verzet. Je wint altijd als je ermee samenwerkt. Het toe eigenen van de schaduw betekent niet dat je het moet vasthouden, en dat het zal verdwijnen, maar het betekent dat je zijn macht gebruikt om richting te geven in je leven. De schaduw bevat de verloren diepte van jouw ziel en geest…Alles wat je over jezelf ontkent, komt van buitenaf naar je toe en dit is de grootste sleutel in het werken met de schaduw: Dat wat je het meeste ontkent in anderen…dat waar je je het meeste tegen verzet….geeft je de grootste mogelijkheid tot groei.

Op het moment dat je alle kwaliteiten hebt erkent die je bewonderd en die je verafschuwt, kijk dan naar wat ze gemeen hebben. Alles wat je dan hoeft te doen is te erkennen dat al deze kwaliteiten van jou zijn, zowel de donkere schaduw als de lichtschaduw. Als je meer tijd besteed hieraan door te beschouwen , dan komt macht bij je terug. Je zult ook veranderingen zien bij de mensen om je heen als degenen die het dichtste bij je staan niet langer meer jouw schaduwen hoeven te dragen. Je ziet ze in een ander licht.

 

Werken met de Schaduw ( in de Aardetekening…enkele suggesties ter reflectie)

Voor uitleg over de aardetekening lees dit artikel:  https://4windsenergy.com/sjamanisme-in-de-praktijk/het-maken-van-een-aarde-tekening/

 • Deze keer maak je 2 overlappende cirkels op de aarde. In de ene cirkel verwerk je jouw donkere schaduw-aspecten en in de andere jouw Lichtschaduw- aspecten. Het Midden kun je vrijlaten. Maak de cirkels zo groot, dat je in alle drie de vlakken kunt staan.
 • Praat met je Hogere zelf over de schaduw
 • Kijk naar de reflecties van je schaduw: in je familie, in je fysieke lichaam, in vrienden en kennissen, mensen waar je mee samenwerkt, collega’s, mensen waar je intiem mee bent. Kijk naar je herhalende overdreven uitspattingen, the patronen en de feedback die je van anderen krijgt, zowel positief als negatief. Kijk naar je geheime fantasieën , obsessies, het “moeten” van jezelf, dwang, afwijzingen en vernederingen.
 • Kijk naar je projecties: Wie haat je? Wie verafschuwt je? Met wie zou je niet willen samenwerken? Noem alle kenmerken op die je van hen haat, en ook de dingen die je in hen bewondert. En kijk naar degenen van wie je houdt, en benoem de kenmerken waar je van houdt en de kenmerken in hen waar je niet van houdt.
 • Kijk of je alle genoemde kenmerken in jezelf kunt herkennen…wees eerlijk naar jezelf toe. Kijk naar alles wat je vooral niet zou willen zijn en naar alles wat je juist wel graag zou willen zijn: Geef alle aspecten ruimte in je zandtekening
 • Kijk dan nog eens, onderzoek de kwaliteiten van de schaduw. Kijk naar de gevoelens en kijk of je die gevoelens kunt voelen….als je bv omringt bent door boze mensen, kun je de boosheid in jezelf voelen. Wat voel je?
 • Verbind je met de schaduw in meditatie. Onderhoudt er een dialoog mee. Doe zijn masker eens op en voel zijn/ haar emoties . Het heeft intensiteit, wilskracht en macht. Ga naar de kern ervan. Ga in de linker cirkel staan: wat voel je? Ga in de rechter cirkel staan: wat voel je?
 • Ga in het Midden staan: Met de donkere schaduw aan de ene kant en de lichtschaduw aan de andere kant Hoe voelt dat?

Zie de paradox: “Als ik zo….onaardig ben…hoe kan ik dan geliefd zijn, hoe kan ik groeien, hoe kan ik mij spiritueel ontwikkelen? 

En dan de lichtschaduw paradox: “Als ik dan zo fantastisch ben, zo geweldig, hoe komt het dan dat ik geen betere wereld creëer? Blijf in deze paradox, tot je je realiseert dat je zowel duister, als licht kunt zijn…en luister naar een waarheid die hieraan voorbijgaat, een waarheid die je laat zien wie je werkelijk bent, noch duister noch licht.

Blijf in dialoog met de schaduw, zowel de lichte als de donkere, en ontdek wat het nodig heeft van jou om vrede te vinden

 ( In dankbaarheid voor alle wijze lessen van Peter Aziz) : www.azizshamanism.com

 

 

IN de aanstaande 3-daagse workshop duiken we in onze schaduwkanten en leren we om in onze kracht te blijven staan en onze macht niet meer aan anderen weg te geven. 

Workshop “Voel je beschermd en krachtig”

6 – 8 december 2019

                                                                                                     in Centrum Athanor in Lochem