Destiny Retrieval is  het terugvinden van jouw ware bestemming of roeping. Onze oudste mythologieën verzekeren ons ervan dat wij allemaal op deze wereld komen met een roeping. ( lees bijv. het verhaal van Jonas en de walvis).
Carl Jung geloofde dat als wij geen acht slaan op deze roep die vanuit de ziel weerklinkt, het leven weinig betekenis voor ons heeft.

 

Bestemming en toekomst

 

Onze roeping of bestemming is niet vanzelfsprekend hetzelfde als onze toekomst; De toekomst heeft vele verschillende mogelijkheden en waarschijnlijkheden in zich. Terwijl de toekomst iets is dat later zal plaatsvinden, vind bestemming ogenblikkelijk plaats en kunnen wij ons er altijd beschikbaar voor maken.

Dit aloude idee staat haaks op de theorieën van de moderne psychologie en biologie, die beschrijven dat bestemming bepaald worden door ons psychologisch en genetisch profiel. Dat betekent dus dat hoe meer wij ons identificeren met wat onze ouders deden of juist nalieten, met wat er in onze chromosomen is geprogrammeerd of met wat we bezitten of met de kleding die we dragen, des te meer wij geleefd worden door het verhaal van onze voorouders en de verhalen van anderen. Dat beschrijft eerder ons Lot dan onze bestemming.

Lot en bestemming

 

Een overlevering uit de Inca mythologie vertelt ons dat we allen geboren zijn met 2 boeken in de hand: een gouden boek en een zilveren boek. Het ene boek is al beschreven voor ons en leidt ons naar het Lot.  Het andere boek is leeg en onbeschreven en aan onszelf om te beschrijven door elke dag een lege pagina te openen en de wereld in wording te dromen .

 

Soul retrieval en Destiny Retrieval

 

Wanneer wij gericht op de toekomst leven door uit te kijken naar de dag waarop wij hopen dat alles anders wordt, dan zijn wij aan de tijd gebonden. Dat is hetzelfde als wanneer wij in het verleden leven; in beide gevallen bevinden we ons in de greep van het lot. Voortdurend opnieuw de pijn belevend die wij hebben ervaren, of verlangend naar iets of iemand anders dan wat we nu hebben. Wij zijn telkens onze oude verhalen aan het herbeleven zonder dat we de uitkomst hiervan veranderen.

Deze cyclus kan veranderd worden tijdens het Soul Retrieval proces waarbij we het verleden helen, maar dat brengt ons niet onmiddellijk bij onze bestemming.
We kunnen onszelf bevrijden uit de greep van het lot en nog steeds ver verwijderd zijn van onze levensroeping. We kunnen onszelf bevrijden van een moeilijke relatie, maar onze levenspartner nog niet gevonden hebben. In andere woorden; ons verleden helen betekent simpelweg dat wij niet langer deze oude wonden herbeleven.

Om beschikking te krijgen over je bestemming en een sprong voorwaarts te maken, is het noodzakelijk om eerst je fundering te helen. Soul Retrieval is een essentiële voorbereiding, want het verplaatst het zaad van onze potentie van harde rotsgrond naar vruchtbare aarde. Wanneer we onze bestemming terugvinden, ontkiemt het zaad van de heilige levensboom in onszelf. Het lot kan plaats gaan maken voor bestemming wanneer we de verborgen betekenis van ons leven ontdekken.

 

De bestemming heeft jou al gevonden

 

Pas wanneer we de wereld accepteren zoals deze is, kan er een invloed op de toekomst zijn en informatie gevonden worden over jouw bestemming. De roep van bestemming is dus een kracht die volledig buiten onze controle staat.
Je zou kunnen zeggen dat de bestemming jou allang gevonden heeft.

Een Destiny Retrieval vindt plaats op het moment dat al het voorwerk is verricht, de beperkende lading van het verleden is losgelaten en een stevig fundament is gelegd.
Voor de meeste mensen is het dan goed. De nieuwe routekaart die heelheid, rust en kracht geeft, kan goed worden toegepast in het dagelijkse leven.
Echter, in sommige gevallen kan iemand nog het gevoel hebben niet te weten waar naartoe te gaan en waarvoor. De nieuwe weg die kan worden ingeslagen is een nog onontgonnen pad. Onbekend en nieuw , waarbij je geen aanspraak meer kunt maken op ervaringen uit het verleden.

 

Een Destiny Retrieval reis

 

Tijdens een Destiny Retrieval wordt er een reis gemaakt naar de Bovenwereld . Er wordt langs de verschillende Tijdlijnen op zoek gegaan naar die Tijdlijn die de meeste Potentie , de meeste Creativiteit en de meeste Heelheid bevat . Er wordt gezocht naar mogelijkheden, niet naar waarschijnlijkheden, hoe onwaarschijnlijk deze ook moge lijken.
Wanneer deze Roeping is gevonden en is geïnstalleerd, zal het universum ten bate van jou meewerken om dit waar te maken en te manifesteren.

 

Een uitgebreide voorbereiding van zelfonderzoek is noodzakelijk

 

Om je voor te bereiden op de vaak grote verschuiving van Het downloaden en installeren van jouw ware bestemming in jouw huidige tijdlijn veroorzaakt vaak een grote verschuiving in je leven en bewustwording. Het kan zijn dat een Healing Crisis kan volgen op de energetische sessie. Het kan zijn, dat ineens bepaalde dingen niet meer belangrijk zijn, waar je in het verleden veel energie in hebt gestoken, bijvoorbeeld. Of je moet het roer volledig omgooien wat bepaalde gewoonten betreft wat ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken. Om deze crisis zo gelijkmatig mogelijk te doorlopen is het belangrijk dat je van tevoren veel tijd besteed aan het wieden en cultiveren van jouw toekomsten. 

In dit artikel vind je uitgebreide informatie over het Wieden en cultiveren van jouw toekomst

Destiny Retrieval in de praktijk

 

Het komt in mijn praktijk niet zo heel vaak voor dat ik een Destiny Retrieval uitvoer voor iemand. Er is immers nog zo veel opruimwerk te verrichten bij het verwerken van pijn en trauma uit het verleden. Ik wil mensen graag bekrachtigen door ze te helpen alles uit zichzelf te kunnen halen. Wanneer je bedreven raakt in het wieden en cultiveren van jouw toekomst, kom je vanzelf aan bij je bestemming. Misschien heb je net dat ene duwtje in de rug nodig. Dan kan ik er voor je zijn. Of wanneer  artsen een bepaalde ziekte bij je hebben geconstateerd en een schatting hebben gegeven van hoeveel tijd je nog te leven hebt, dan kan uiteindelijk een destiny retrieval je nog een grotere kwaliteit van leven geven voor de tijd die jou nog rest. Hoe lang of hoe kort deze ook duurt.