De vormen van sjamanisme die ik toepas in mijn praktijk brengen een reeks gewijde technieken en initiaties die het lichaam transformeren, de ziel genezen en de manier waarop we leven en sterven kunnen veranderen.

Benadrukt wordt, dat we omgeven zijn door een lichtend energieveld waarvan de bron zich in de oneindigheid bevindt.  Dit is de voedingsbodem die zorgt voor heelheid met onszelf en de wereld om ons heen.

De technieken helpen ons om op een directe manier, door het zoeken naar sporen in het lichtend energieveld, de oorspronkelijke oorzaak van klachten te behandelen. Hierdoor kan deze vorm van healing tot verrassende resultaten leiden.

Onopgeloste gebeurtenissen, emoties of gedachten worden als een ets gegraveerd in ons lichtend energieveld. Een spoor dat is opgeslagen is te vergelijken met een document dat is opgeslagen op de harde schijf van de computer. Zo’n spoor verschijnt als een poel van donkere, stagnerende energie.

Wanneer een spoor door wat voor een situatie dan ook weer wordt geactiveerd, lanceert het opnieuw zijn programma’s en laadt deze op vanuit de energievoorraden van de aura. Het is dan bijna niet mogelijk dit te doen stoppen. Een interventie als het verlichtingsproces, ofwel de illuminatie zorgt ervoor dat de lading van ervaringen verwijderd kan worden.

De Inca’s leren ons dat wij kinderen zijn van de zon, vanuit ons zelf schijnend als het zonlicht. Alles bestaat uit licht.   Licht dat is ingekapseld door levende materie in verschillende vormen en vibraties.

Tijdens het illuminatieproces wordt de onderliggende oorzaak van klachten opgespoord en wordt de giftige emotionele energie die zich rond een spoor vormt, uit het desbetreffende chakra, verwijderd. Blokkades die negatieve reacties veroorzaken worden opgeheven en lichaam en geest worden voorzien van nieuwe levenskracht en energie.

De illuminatie overschrijft het spoor met zuiver licht. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd.
Dikwijls ervaart men dan een toestand van diepe rust, kalmte en vrede. Wanneer negatieve sporen verwijderd zijn, is men beter in staat om negatieve gewoonten, gedragingen of emoties te veranderen.

Pin It on Pinterest

Share This