Wat is zielsverlies?

 

Wanneer we een traumatische gebeurtenis meemaken, dan kan een vitaal deel van onze essentie, van onze ziel , zich gaan afscheiden. We sluiten ons dan af om maar niet de hele lading van fysieke en emotionele pijn te hoeven voelen. Dat afsluiten noemen we zielsverlies.

Soms kunnen we ook zielsverlies ervaren doordat we een deel van onze vitale essentie aan iemand anders hebben gegeven. Of toegestaan hebben dat iemand anders het heeft afgenomen. Dit kan gebeuren met de gedachte dat je iemand ermee helpt , dat iemand zich aan jou probeert vast te houden of macht op je uitoefent.

Het terugvinden van Heelheid

Soul Retrieval is het terughalen van die essentiële, vitale energie. Het is een proces waarin je deze delen van de ziel weer in je leven leert te integreren. 

Soul Retrieval is een krachtige healing methode waarmee  je weer heelheid en balans kunt ervaren in het dagelijkse leven. Een Soul Retrieval brengt de kwaliteiten en persoonlijke kracht terug die deze verloren ‘zieledelen’ belichaamden.

 

Dit hele proces behandel ik in twee sessies 

De eerste sessie is het energetische stuk waarin ik de verloren energie terug breng in jouw lichtenergieveld. Ik kijk naar het oorspronkelijke verhaal waarin afsplitsing plaatsvond, naar wat het contract is dat de ziel ooit eens heeft afgesloten en die je nu in de weg staat. Ik kijk naar de vorm en uitstralingvan het Zieledeel en de aspecten van de ziel die terug willen komen, zoals een medicijngift en een krachtdier. Het komt wel eens voor dat tijdens deze sessie extracties uitgevoerd moeten worden in de onderwereld. Dat wil zeggen dat elementalen die gevormd werden in het verleden door langdurige sterke gedachten in combinatie met  hevige emoties verwijderd moeten worden. ( Mocht er veel zware energie aanwezig zijn, dan zijn er meer dan 2 sessies nodig.)

 

Zing de ziel naar huis 

Soms zing ik een lied, die meestal spontaan ontstaat om het verloren zieledeel “naar huis’ te zingen. Dit lied trekt de ziel aan en biedt een pad dat het zieledeel kan bewandelen. Het lied bestaat soms uit woorden en soms uit alleen klanken. Het brengt de liefde, de warmte en de erkenning van de pijn tot uitdrukking. Het lied kan ook spreken over de specifieke kwaliteiten en energieën die nu weer thuis mogen komen.

 

In de tweede sessie wordt door middel van verscheidene interventies als Sacred Drama, zandtekening, tarot, vuurceremonie, etc. deze kwaliteiten weer in het dagelijkse leven geïntegreerd. 

In deze sessie gaan we luisteren naar de stem van jouw ziel.

Wat heeft het te zeggen? Wat heeft het nodig om te blijven? Het oude contract wordt ongedaan gemaakt en een nieuwe wordt zorgvuldig geformuleerd. Wat betekent het medicijngift dat je nu dagelijks in je leven gaat gebruiken/ toepassen? En wat is dat primaire instinctieve vermogen in de vorm van het krachtdier dat je gaat helpen in de komende tijd? Dit alles wordt bekeken en beluisterd, zodat alle boodschappen gehoord worden die nodig zijn om het nieuwe zieledeel te gaan integreren in je leven.

 

 

Wanneer je voelt dat een Soul Retrieval nodig is, neem dan contact op om een kennismaking – en oriëntatie gesprek aan te vragen. Dat kan via Zoom of hier in Warnsveld. Aan de hand van dit gesprek kan ik vaststellen of Soul Retrieval de juiste interventie is voor dit moment of dat er eerst iets anders nodig is. Het komt niet zo vaak voor dat ik in een eerste sessie een Soul Retrieval uitvoer als ik nog niet eerder met jou gewerkt heb. Soul Retrieval interventies doe ik in dat geval ook niet op afstand, maar alleen fysiek in Warnsveld.