Wat is zielsverlies?

 

Wanneer we een traumatische gebeurtenis meemaken, dan kan een vitaal deel van onze essentie, van onze ziel , zich gaan afscheiden. We sluiten ons af om maar niet de hele lading van fysieke en emotionele pijn te hoeven voelen. Dat noemen we zielsverlies.

 Soms kunnen we ook zielsverlies ervaren doordat we een deel van onze vitale essentie aan iemand anders hebben gegeven. Of toegestaan hebben dat iemand anders het heeft afgenomen. Dit kan gebeuren met de gedachte dat je iemand ermee helpt , dat iemand zich aan jou probeert vast te houden of macht op je uitoefent.

Het terugvinden van onze Heelheid

Soul Retrieval, het terughalen van die essentiële, vitale energie is een oude sjamanistische methode. Het is een proces waarin je deze delen van de ziel weer in je leven leert te integreren . Dit proces heeft veel consequenties voor je leven. Angsten en ongezonde bindingen worden losgelaten wat er voor zorgt dat je leven een andere wending zal gaan krijgen.

 Symptomen voor zielsverlies kunnen zijn;

 · Chronische depressie

· Apathie, verdoofdheid, vermoeidheid, gebrek aan energie

· Een ongezonde verbinding met iemand, een ex-partner, of familielid

· Zwak immuunsysteem

· Gevoelens van leegte

· Het gevoel hebben dat je je leven van buitenaf bekijkt

· Moeite met ‘aarden’, goed in je lichaam zijn.

· Vergeetachtigheid

· Verslaving of destructief gedrag

· In extreme situaties kan er sprake zijn van meervoudige persoonlijkheidsstoornis, niet kunnen functioneren of coma.

  

Soul Retrieval is een krachtige healing methode waarin ik door middel van trancereizen de verloren vitale essentie van de ziel opspoor, lokaliseer en opnieuw installeer in jouw lichtenergieveld. Zodat je weer heelheid en balans kunt ervaren in het dagelijkse leven. Een Soul Retrieval brengt de kwaliteiten en persoonlijke kracht terug die deze verloren ‘zieledelen’ belichaamden.

 

Dit hele proces behandel ik in twee sessies 

De eerste sessie is het energetische stuk waarin ik de verloren energie terug breng in jouw lichtenergieveld. Ik kijk naar het oorspronkelijke verhaal waarin afsplitsing plaatsvond, naar wat het contract is dat de ziel ooit eens heeft afgesloten en die je nu in de weg staat. Ik kijk naar de vorm van het Zieledeel en de aspecten van de ziel die terug willen komen, zoals een medicijngift en een krachtdier. Het komt wel eens voor dat tijdens deze sessie extracties uitgevoerd moeten worden in de onderwereld. Dat wil zeggen dat elementalen die gevormd werden door langdurige sterke gedachten en hevige emoties verwijderd moeten worden. ( Mocht er veel zware energie aanwezig zijn, dan zijn er meer dan 2 sessies nodig.)

 

Zing de ziel naar huis 

Wanneer het wordt aangegeven door mijn spirithelpers zing ik een lied, die meestal spontaan ontstaat om het verloren zieledeel “naar huis’ te zingen. Dit lied trekt de ziel aan en biedt een pad dat het zieledeel kan bewandelen. Het lied bestaat soms uit woorden en soms uit alleen klanken. Het brengt de liefde, de warmte en de erkenning van de pijn tot uitdrukking. Het lied kan ook spreken over de specifieke kwaliteiten en energieën die nu weer thuis mogen komen.

 

In de tweede sessie wordt door middel van verscheidene interventies als Sacred Drama, zandtekening, tarot, vuurceremonie, etc. deze kwaliteiten weer in het dagelijkse leven geïntegreerd. 

In deze sessie gaan we kijken naar de stem van jouw ziel.

Wat heeft het te zeggen? Wat heeft het nodig om te blijven? Het oude contract wordt ongedaan gemaakt en een nieuwe wordt zorgvuldig geformuleerd. Wat betekent het medicijngift dat je nu dagelijks in je leven gaat gebruiken/ toepassen? En wat is dat primaire instinctieve vermogen in de vorm van het krachtdier dat je gaat helpen in de komende tijd? Dit alles wordt bekeken en beluisterd, zodat alle boodschappen gehoord worden die nodig zijn om het nieuwe zieledeel te gaan integreren in je leven.